ampicillin online pharmacy


online ampicillin


ampicillin 500 mg


purchase ampicillin


ampicillin 500mg for acne reviews


order ampicillin online


ampicillin 500mg capsule dosage


buy ampicillin


where to buy ampicillin for betta fish


where to buy ampicillin for fish


buy acillin


ampicillin 500mg


ampicillin 500mg dosage


where can i buy ampicillin


ampicillin 500mg dosage for toothache


ampicillin 500mg for sale


a doctor's order is 0.125 mg of ampicillin. the liquid


how to take ampicillin 500 mg


ampicillin 500 mg vial reconstitution


order ampicillin


ampicillin online kaufen


buy ampicillin uk


buy betta ampicillin


ampicillin 500 mg acne


ampicillin tr 500 mg for acne


ampicillin capsules ip 500mg


ampicillin 500mg for sinus infection


purchase ampicillin online


ampicillin online order


ampicillin 500mg capsules


ampicillin 500 mg while pregnant


ampicillin 500mg capsules used


cheap ampicillin


ampicillin 500


ampicillin 500mg dosage for uti


how often to take 500 mg ampicillin


buy ampicillin online


ampicillin 500 mg vial


kegunaan ampicillin 500 mg


ampicillin 500mg vial


ampicillin 500mg uses


ampicillin 500


what is ampicillin capsules bp 500mg used for


ampicillin 500mg dosage for adults


ampicillin 500 mg twice a day


ampicillin 500 mg treatment


buy ampicillin betta fish


how to use ampicillin 500 mg


ampicillin 500 mg para que sirve


ampicillin for sale online


where can i buy ampicillin for fish


a doctor order is 0.125 g of ampicillin


buy ampicillin 500mg


ampicillin capsules bp 500mg


a doctor's order is .125g of ampicillin


ampicillin 500mg for sore throat

A Diàlegs hem fet dels principis de la mediació els nostres valors principals:

La confiança i el respecte entre les parts en conflicte, i entre aquestes i la persona mediadora, estan a la base de les nostres intervencions i són el principi bàsic de la relació amb els nostres clients.

En tots els processos cuidem especialment el diàleg, la tranquil·litat i la possibilitat que totes les persones implicades puguin expressar els seus punts de vista, ja que són els elements imprescindibles per a una entesa realista, sincera i duradora.

La voluntat de les parts per participar en qualsevol procés de mediació és la clau per a aconseguir processos exitosos. Cap de les parts pot acudir-hi de forma obligada, i en cas que algun dels actors no n�estigui convençut, a Diàlegs tenim arguments per demostrar les aventatges de la mediació a l�hora de gestionar conflictes.

La figura del mediador o mediadora és i ha de ser sempre neutral en qualsevol procés d�aquest tipus. Les seves funcions no són més que la d�ajudar a construir un clima de diàleg entre les parts, afavorir i estimular l�intercanvi de punts de vista i de propostes de resolució, i ajudar les parts a crear i mantenir acords sostenibles dels quals elles mateixes en siguin protagonistes i responsables.

Tant el desenvolupament com el desenllaç de tots els processos en els que intervenim són confidencials. Això vol dir que els acords entre les parts són un contracte legal amb caràcter privat, i que el mediador o mediadora no pot explicar a tercers cap detall del procés si no és de forma consentida per ambdues parts.